ስም: LE0001
መግለጫ: ባህላዊ ሲኒ፣ጀበና፣ረከቦት
የተጫነበት ቀን: 12/24/2020 8:59:29 AM
ዋጋ: 3000ብር+delivery